لیست سرویس های نمایندگی ویندوز خارج از ایران

 
Windows WinRes-1 WinRes-2 WinRes-3 WinRes-4 WinRes-5
Disk 2 GB 5 GB 10 GB 20 GB 30 GB
Transfer 20 GB 50 GB 100 GB 200 GB 300 GB
Email نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
DataBase نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Control Panel Plesk 12.5 Plesk 12.5 Plesk 12.5 Plesk 12.5 Plesk 12.5
Server Type Windows 2012 R2 Windows 2012 R2 Windows 2012 R2 Windows 2012 R2 Windows 2012 R2
Domains نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Sub Domains نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Park Domain نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
SQL SERVER 2012 بله بله بله بله بله
MySQL بله بله بله بله بله
Web mail بله بله بله بله بله
PHP بله بله بله بله بله
ASP.Net 3,4,4.5 بله بله بله بله بله
پشتیبانی از همه ماژول ها بله بله بله بله بله
هزینه ماهانه (تومان) 30,000T 45,000T 65,000T 90,000T 110,000T
هزینه سالانه (تومان) 360,000T 540,000T 780,000T 1,080,000T 1,320,000T
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش