محدود کردن آی پی برای دسترسی به سایت (دریافت پیوندک)

نوشته شده در تاریخ: 07/06/93 | نویسنده:هادی شهیدی

با استفاده از فایل htaccess. میتوانید دسترسی به سایت تان را برای یک آی پی خاص محدود نمایید.
فایل htaccess برای محدود کردن دسترسی به دایرکتوری یا رمز دار کردن دایرکتوری ها ، عدم نمایش پسوند فایل و محدود نمودن نمایش وب سایت برای یک آپی خاص مورد استفاده قرار میگیرد.

برای ایجاد محدودیت لازم است فایل htaccess. را در root هاست ( معمولاً پوشه www  یا public_html ) ایجاد نمایید و در فایل محتوای زیر را قرار دهید.

order allow,deny
deny from 127.0.0.1
allow from all

در خط اول ترتیب “allow” و “deny”  مشخص شده است بنابراین دستور allow به معنی مجاز ابتدا کنترل میشود و در خط بعدی deny به معنای غیرمجاز با شماره آی پی کنترل و انجام میشود.جابجا کردم دستور order deny,allow موضوع را برعکس خواهد کرد.

در مثال فوق شما باید آی پی 127.0.0.1 را با آی پی که میخواهید مسدود شود تعویض نمایید.
شما میتوانید مانند مثال زیر تعداد زیادتری آی پی را مسدود نمایید.

order allow,deny
deny from 127.0.0.1
deny from 127.0.0.1
deny from 127.0.0.1
deny from 127.0.0.1
allow from all

در صورتی که میخواهید محدوده ای از آی پی را مسدود نمایید باید مانند مثال زیر عمل نمایید:

order allow,deny
deny from 127.0.0
allow from all

در مثال فوق آی پی از رنج 127.0.0.0 تا 127.0.0.255 مسدود میگردد.

توجه نمایید در محدود کردن آی پی ها محدوده اشتباهی را مسدود نکنید تا دسترسی به سایت را دچار مشکل نکنید.