نحوه تبدیل اکانت Imap به POP3 (دریافت پیوندک)

نوشته شده در تاریخ: 17/08/95 | نویسنده:مریم عبدالملکی

به منظور تبدیل اکانت imap به POP3  در ابتدا می باید ایمیل خود را به صورت POP3 در outlook اضافه کرده برای راهنمایی از نحوه ایجاد اکانت pop3  اینجا کلیک کنید.

در مرحله بعدی باید ایمیل های موجود در inbox  ایمیلی که بصورت imap  تنظیم شده است را به ایمیلی که بصورت pop3  تنظیم کرده اید انتقال دهید.

برای این کار از 2 روش می توان استفاده کرد.

روش اول تهیه backup  از ایمیلی که بصورت imap  تنظیم شده و ریستور کردن این backup  درایمیلی که بصورت pop3 تنظیم شده است.جهت راهنمایی از نحوه تهیه backup  اینجا کلیک کنید.

روش دوم کپی کردن ایمیل های موجود در inbox ایمیلی که بصورت imap تنظیم شده در inbox  ایمیلی که بصورت pop3 تنظیم شده است به این صورت که وارد inbox  ایمیلی که بصورت imap  تنظیم شده می شویم و همه ایمیل ها را انتخاب کرده و به سمت inbox  ایمیلی که بصورت pop3 تنظیم شده می کشیم  و در آنجا رها می کنیم (ِ Drag & Drop )

outlook

در مرحله بعد ایمیلی که به صورت imap  تنظیم شده است را حذف می کنیم. جهت راهنمایی از نحوه حذف ایمیل از اکانت outlook اینجا کلیک کنید.

 

 

 

The following two tabs change content below.

Latest posts by مریم عبدالملکی (see all)