نحوه پارک دامنه در وب سایت پنل (دریافت پیوندک)

نوشته شده در تاریخ: 07/04/94 | نویسنده:هادی شهیدی

AliasDomain

1) ابتدا وارد  WebsitePanel شوید.
2) در بخش Hosting Spaces، آیکن Domains را انتخاب کنید.

partkdomain2

3) در این بخش دکمه Add Domain را برگزینید.

partkdomain3

4) گزینه سوم با عنوان Domain Alias را انتخاب کنید.

parkDomains4

5) فیلد موجود را با نام دامنه مورد نظر، تکمیل فرمایید.
6) چکباکس گزینه ها را مطابق با موارد موجود در تصویر زیر فعال نمایید.

partkdomain5
7) با انتخاب دکمه Add Domain، مراحل ایجاد را به اتمام رسانید.