پارک کردن دامنه در پلیسک ( alias ) (دریافت پیوندک)

نوشته شده در تاریخ: 31/02/95 | نویسنده:هادی شهیدی

همانطوری که میدانید با استفاده از پارک کردن یا ساختن الیاس Alias شما میتوانید یک یا چند دامنه را به هاست خود اشاره دهید در این حالت همه دامنه های پارک شده وب سایت اصلی شما را نشان میدهند.

برای پارک کردن دامنه در کنترل پنل پلسک مطابق زیر عمل کنید :

  1. ابتدا وارد کنترل پنل پلسک شوید و تب website and domains را انتخاب نمایید :
    plesk_websites_domains2) در انتهای صفحه گذینه Add New Domain Alias  را انتخاب نمایید :
    plesk_add_domain_alias23) نام دامنه جدید و دامنه اصلی را مطابق تصویر انتخاب نمایید :
    plesk_add_domain_alias3
    4) لازم است دی ان اس (NameServer)دامنه هایی که پارک میشود با دامنه اصلی یکی باشد.