چگونگی backup گیری و Restore یک پایگاه داده در WebSitePanel (دریافت پیوندک)

نوشته شده در تاریخ: 12/11/93 | نویسنده:هادی شهیدی

backupRestoreWebSitePanel

در این مقاله به راهنمای قدم به قدم backup و restore یک پایگاه داده در WebSitePanel می پردازیم، حال وارد WebSitePanel شده و مراحل زیر را دنبال کنید:

1-    وارد قسمت DataBase شده و SQL Server 2008 یا MySQL 5.x را بسته به اینکه می خواهید از کدام پایگاه داده BackUp بگیرید، انتخاب کنید.

1_WebSitePanelبرای SQL Server 2008 از مرحله 2 و برای MySQL 5.x از مرحله 13 ادامه دهید.

–    پایگاه داده ای که قصد BackUp گیری یا Restore کردن آن را دارید، انتخاب کنید، در این مثال، ما azopho را انتخاب کردیم:

2_WebSitePanel
3-    بر روی Maintenance tools کلیک کنید:

3_WebSitePanel
4-    دکمه BackUp یا Restore را برحسب نیاز خود انتخاب کنید.

4_WebSitePanel
جهت گرفتن BackUp از پایگاه داده، مرحله 5 را دنبال کنید و جهت Restore کردن پایگاه داده از مرحله 9 ادامه دهید.
5-    نامی برای پایگاه داده خود وارد کنید.

5_WebSitePanel
6-    گزینه Zip BackUp را در صورتی که می خواهید فایل فشرده شود، انتخاب کنید.

6_WebSitePanel
7-    گزینه Download via HTTP را در صورتی که می خواهید فایل را در کامپیوترخود دانلود کنید، انتخاب کنید و در صورتی که می خواهید یک کپی ساده از پایگاه داده را در فولدری در وب سایتتان ذخیره کنید گزینه Copy to folder را انتخاب کنید.

7_WebSitePanel
8-    دکمه BackUp را کلیک کنید.

8_WebSitePanel
Restore

9-    گزینه Upload file را در صورتی که فایل را از روی کامپیوتر خود upload می کنید، انتخاب کنید و یا Hosting Space File  را جهت انتخاب فایل از روی وب سایت خود انتخاب کنید.

9_WebSitePanel
10-    در صورتی که گزینه Upload file را انتخاب کرده اید دکمه Choose File را بزنید.

10_WebSitePanel
11-    پوشه ای که پایگاه داده در آن Backup گرفته شده را انتخاب و باز کنید.

11_WebSitePanel
12-    دکمه Restore را بزنید.

12_WebSitePanel
MySQL 5.x

13-    گزینه Browse Database مربوط به پایگاه داده ای که می خواهید عمل Backup یا Restore را برای آن انجام دهید، انتخاب کنید.

13_WebSitePanel
جهت گرفتن BackUp از مرحله 14 و جهت Restore کردن از مرحله 20 ادامه دهید.

BackUp

14-    گزینه export را بزنید.

14_WebSitePanel
15-    صفحه را به سمت پایین برای نمایش قسمت Save As File اسکرول کنید.

15_WebSitePanel
16-    در صورتی که می خواهید پایگاه داده به شکل یک Tepmlate ذخیره شود گزینه Remember template را انتخاب کنید.

16_WebSitePanel
17-    در صورتی که می خواهید پایگاه داده به شکل یک template ذخیره شوند، نامی را برای آن وارد کنید.

17_WebSitePanel
18-    نوع فشرده سازی فایل را در این قسمت انتخاب کنید و در صورتی که نمی خواهید فایل فشرده شود none را انتخاب کنید.

18_WebSitePanel
19-    دکمه Go را بزنید.

19_WebSitePanel
20-    گزینه Import را کلیک کنید.

20_WebSitePanel
21-    دکمه  Choose File را انتخاب کنید.

21_WebSitePanel
22-    فایل یا فولدری که پایگاه داده در آن Backup گرفته شده را انتخاب و باز کنید.

22_WebSitePanel
23-    کلید Go را بزنید.

23_WebSitePanel