autoresponders and mailer-daemon در سی پنل (دریافت پیوندک)

نوشته شده در تاریخ: 21/06/93 | نویسنده:هادی شهیدی

autoresponders and mailer-daemon

پاسخگوی اتوماتیک یا autoresponder برای مدیران شبکه سی پنل ایجاد مشکل میکند.
مدیران شبکه سی پنل ایمیلی را در سرور به عنوان ایمیل مدیر جهت ارجاع موضوعات مربوط به سی پنل و WHM تعریف میکنند اما گاهی در این ایمیل مجبور میشوند تعداد زیادی ایمیلهای مربوط به پاسخگوی اتوماتیک یا autoresponder را مشاهده و پاک کنند.
بصورت پیش فرض وقتی در هاست سی پنل ایمیلی غیر واقعی یا جعلی به گیرنده ای که روی آن سرویس autoresponder فعال شده است ارسال میگردد مدیرسرور یک ایمیل از autoresponder بصورت اتوماتیک دریافت میکند.داستانی که روی سرور اتفاق می افتد به شرح زیر است :
1) ایمیل از آدرس جعلی یا fake به آدرس ایمیل روی سرور شما برای آن سرویس autoresponder نیز فعال شده است ارسال میگردد.
2) میل سرور سعی میکند که پاسخ اتوماتیک تنظیم شده در هاست سی پنل را به عنوان پاسخ ارسال کند و با توجه به جعلی بودن فرستنده این موضوع انجام نمیشود.
3) سرویس ایمیل موسوم به Mail Daemon یک خطا به آدرس ایمیل روی هاست ( همان ایمیلی که برایش سرویس پاسخگویی اتوماتیک فعال شده است ) ارسال میگردد.
4) در این حالت ایمیل آدرس ذکر شده در فوق به سرویس mail daemon یک خطا برمیگرداند که در نهایت به آدرس ایمیل تعریف شده در سرور و مدیر سرور میرسد.

در این حالت لازم است به آدرس ایمیل مدیر سرور که در فایل زیر تعریف شده است توجه نماییم.

/root/.forward

کد زیر فیلتری است که برای عدم دریافت این خطا فعال شده است.

# Exim filter
logfile $home/.forward.log
#logwrite “$tod_log $message_id $header_subject: $header_from: => $header_to:”
if error_message then finish endifif $header_from: contains “user@ignored.domain” and $header_to: contains “mailer-daemon” then
#if $header_from: contains “user@ignored.domain” and not personal then
logwrite “$tod_log $message_id $header_subject: $header_from: => $header_to:”
seen finish
endif
# deliver any non-filtered message to sysadmin
deliver support@yourcompany – See more at: http://www.jvmhost.com/articles/cpanel-autoresponders-mailer-daemon#sthash.M0yn9j8Z.dpuf

برای آنکه فیلتر بالا را فعال کنیم لازم میتوانیم خودمان یک ایمیل جعلی به سرور ارسال کنیم.

[~]# /usr/sbin/exim -v -bf .forward < /tmp/message
Sender taken from “From ” line
Return-path taken from “Return-path:” header line
Return-path = user@ignored.domain
Sender      = -@local.server
Recipient   = root@local.server
Testing Exim filter file “.forward”Logfile /root/.forward.log
Logwrite “2014-06-23 03:45:37 1Wyxsf-0004OV-Dz Subject “unwanted sender” <user@ignored.domain> => Mail Delivery System <Mailer-Daemon@local.server>\n”
Condition is false: error_message
Sub-condition is true: $header_from: contains user@ignored.domain
Sub-condition is true: not personal
Condition is true: $header_from: contains user@ignored.domain and not personal
Seen finish
Filtering set up at least one significant delivery or other action.
No other deliveries will occur. – See more at: http://www.jvmhost.com/articles/cpanel-autoresponders-mailer-daemon#sthash.M0yn9j8Z.dpuf
در این حالت نمیتوانیم از log ها برای مشاهده نتیجه استفاده کنیم در اعمال دستور بالا در خروجی کلمه “Seen Finished”  نشان دهنده از بین رفتن این ایمیل است.

در سیستم عامل centos و کنترل پنل سی پنل در فایل زیر ایمیل سیستم ثبت میگردد.

/etc/aliases
نتیجه :
mailer-daemon: postmaster
postmater: root
# root: someone@real.domain <- DELETE OR COMMENT OUT THIS – See more at:
دقت نمایید که اگر در فایل فوق ایمیلی تعریف شده باشد فایل forward. عمل نخواهد کرد.
با استفاده از این فیلتر از این ایمیلهای اضافی و وقتی که از شما اتلاف میشود راحت میشوید.همیشه میتوانید از سرویسهای هاست و دامنه ، سرورهای مجازی و اختصاصی ایران وب هاست استفاده نمایید و با استفاده از تنظیمات حرفه ای سرورها لذت ببرید.