بکاپ گرفتن از اطلاعات در Plesk با استفاده از Backup Manager

1- وارد کنترل پنل Plesk  شوید.

2- در سمت راست صفحه بر روی Backup Manager  کلیک کنید. Backup in plesk ادامه مطلب