استفاده از دستور replace برای جستجو و جایگزینی رشته ها در فایل ها (دریافت پیوندک)

نوشته شده در تاریخ: 26/08/98 | نویسنده:مریم عبدالملکی

در سیستم عامل هایی شبیه یونیکس ، با استفاده از دستور Replace می توانیم تغییراتی را بر روی رشته ها در متن فایل و یا در ورودی های استاندارد انجام دهیم.

فرم کلی دستور Replace

دستور Replace  رشته اول که با پارامتر from مشخص می شود را در فایلی که با پارامتر file_name  مشخص شده  جستجو کرده و آن را با رشته دوم که با پارامتر to مشخص می شود جایگزین می نماید.

در مثال زیر کلمه computer با کلمه  hope در فایل example.txt جایگزین شده است.

 

پارامترهای دستور Replace

پارامتر    ?-  ,  I-         نمایش راهنما

پارامتر    debug_option#-        فعال کردن خطایابی

پارامتر    s-        نمایش جزئیات کمتر

پارامتر   v-         نمایش جزئیات بیشتر

پارامتر   V-        نمایش ورژن

 

 

 

 

 

The following two tabs change content below.

Latest posts by مریم عبدالملکی (see all)