تغییر خودکار مسیر HTTP به HTTPS (دریافت پیوندک)

نوشته شده در تاریخ: 08/12/96 | نویسنده:مریم عبدالملکی

اگر بر روی سایت گواهی (SSL) داشته باشید. برای اطمینان از حفاظت اطلاعات خود می توانید به طور خودکار بازدیدکنندگان را به نسخه ایمن وب سایت (HTTPS) خود هدایت کنید.

هدایت سایت به https  به نوع میزبانی شما بستگی دارد.

کنترل پنل

Linux & cPanel :

سرویس های میزبانی که از سیستم عامل لینوکس استفاده می کنند برای مدیریت تغییر مسیر از فایل .htaccess  استفاده می کنند.

برای هدایت خودکار بازدیدکنندگان به نسخه HTTPS کافی است کد زیر را در فایل .htaccess  قرار دهید.

 

کنترل پنل

Windows & Plesk

سرویس های میزبانی که از سیستم عامل ویندوز استفاده می کنند برای مدیریت تغییر مسیر از فایل web.config  استفاده می کنند.

برای هدایت خودکار بازدیدکنندگان به نسخه HTTPS کافی است کد زیر را در فایل web.config قرار دهید.

 

The following two tabs change content below.

Latest posts by مریم عبدالملکی (see all)