جابجایی دایرکتوری محتوای MySQL (دریافت پیوندک)

نوشته شده در تاریخ: 28/10/93 | نویسنده:هادی شهیدی

همانطوری که میدانید یکی از درایوهای پرکاربرد در لینوکس درایو var/ است .
اهمیت این درایو در قرار گرفتن دیتای دیتابیس mysql در این درایو است .
بصورت پیش فرض مسیر دیتای MySQL مسیر زیر است :

/var/lib/mysql

موضوعی که میخواهیم به آن اشاره کنیم تصمیم به جابجایی این دایرکتوری به مسیر دیگری است .
تصور کنید این داریو پر شده است و لازم است به صورت اضطراری آن را به مسیر یا درایو دیگری منتقل کنیم.در این حالت سرویس MySQL فقط با این مسیر ارتباط برقرار میکند و لازم است این دایرکتوری به شکلی منتقل گردد که سرویس mysql در ارتباط با آن مسیر دچار مشکل نشود.

1) کپی گرفتن محتوای دیتابیس به یک فایل (Dump گرفتن)

mysqldump –all-databases | gzip > /home/alldatabases.sql.gz

2) غیر فعال کردن مانیتور کردن سرویس mysql در صورتی که از کنترل پنل سی پنل استفاده میشود

WHM > Service Manager

3) استاپ کردن سرویس mysql

/etc/init.d/mysql stop

4) ایجاد کردن دایرکتوری جدید برای دینای mysql و لینک کردن مسیر قبلی به مسیر جدید

mkdir /home/var_mysql
mv /var/lib/mysql /home/var_mysql
chown -R mysql:mysql /home/var_mysql/mysql
ln -s /home/var_mysql/mysql /var/lib/mysql
/etc/init.d/mysql start

5) فعال کردن سرویس ماینتور mysql درصورت استفاده از سی پنل

WHM > Service Manager

6) باز گرداندن اطلاعات دیتابیس از فایل به mysql

gunzip < /home/alldatabases.sql.gz | mysql -u root -p

توجه داشته باشید در مراحل فوق نیاز به رمز اصلی mysql یا همان mysql root password دارید و باید این رمز را در اختیار داشته باشید.