ساختار دایرکتوری ساخته شده توسط جت بک آپ(‌JetBackup 5) (دریافت پیوندک)

نوشته شده در تاریخ: 25/04/01 | نویسنده:هادی شهیدی

ساختار دایرکتوری ساخته شده توسط جت بک آپ(‌JetBackup 5)

نام دایرکتوری پشتیبان بسته به دو عامل متفاوت خواهد بود: نوع پشتیبان و ساختار پشتیبان

Incremental – از اطلاعات جدید و تغییر یافته از نسخه پشتیبان قبلی نسخه پشتیبان تهیه کنید.
Archived – پشتیبان گیری از داده ها در یک بایگانی فشرده نشده (فرمت فایل tar). نسخه های پشتیبان فشرده نشده سریعتر تولید می شوند اما به فضای بیشتری نیاز دارند.
Compressed – پشتیبان گیری از داده ها در یک بایگانی فشرده (فرمت فایل tar.gz). پشتیبان‌گیری‌های فشرده فضای کمتری مصرف می‌کنند، اما زمان بیشتری مورد نیاز است.

 

Backup Type Name
Accounts jetbackup_1_x_…
Directories jetbackup_2_x_…
Backup Type

 

Backup Structure Name
Incremental jetbackup_x_1_…
Archived jetbackup_x_2_…
Compressed jetbackup_x_4_…
Backup Structure

 

  JB Config Backup
JetBackup configuration jetbackup_3_4_…
JB Config Backup