چک کردن دریافت و ارسال ایمیل ها در فایل maillog (دریافت پیوندک)

نوشته شده در تاریخ: 19/08/93 | نویسنده:هادی شهیدی

چک کردن وضعیت ایمیل در maillogدر صورتی که یکی از مدیران شبکه هاست هستید و یا یک سرور میزبانی یا سرور مجازی در اختیار دارید یکی از مسائلی که ممکن است با آن مواجه شوید موضوع ارسال و دریافت ایمیل ها از طریق اوتلوک است.

اشتباه نکنید قرار نیست در این متن راجع به تنظیمات اوتلوک یا یا تنظیمات سرور برای میل سرور صحبت کنیم.

احتمالاً یکی از کاربران شما تماس میگیرد و میگوید من ایمیلم را دریافت نکرده ام یا فلان ایمیل به دستم نرسیده است.
شما میتوانید چک کنید که آیا ایمیل را کاربر دریافت کرده است یا نه ؟
در این مقاله میخواهیم روشی را ارئه دهیم که در سرور اختصاصی یا سرور مجازی بتوانید از دریافت یا ارسال ایمیل ها توسط کاربر از طریق پروتکل POP3 یا IMAP مطلع شوید.

 grep [email protected] /var/log/maillog|grep -i pop

با استفاده از دستور فوق شما در فایل maillog در مسیر var/log/ به دنبال ایمیل [email protected] جستجو خواهید کرد در نتایج به دست آماده با استفاده از دستور دوم وضعیت pop بررسی میشود.

 

Nov  2 10:03:10 uk dovecot: pop3-login: Login: user=<[email protected]>, method=PLAIN, rip=2.182.65.197, lip=6.1.1.8, mpid=18193, session=<zk1dZ9oGigACtkHF>

Nov  2 10:03:10 uk dovecot: pop3([email protected]): Disconnected: Logged out top=0/0, retr=0/0, del=0/0, size=0, bytes=12/43

Nov  2 15:28:32 uk dovecot: pop3-login: Login: user=<[email protected]>, method=PLAIN, rip=2.182.65.57, lip=6.1.1.8, mpid=2006, TLS, session=<rdb18t4GrwACtkE5>

Nov  2 15:30:21 uk dovecot: pop3([email protected]): Disconnected: Logged out top=0/0, retr=0/0, del=0/0, size=0, bytes=12/43

Nov  7 22:16:57 uk dovecot: pop3-login: Login: user=<[email protected]>, method=PLAIN, rip=95.38.152.69, lip=6.1.1.8, mpid=29381, TLS, session=<SKDGPEkHqABfJphF>

Nov  7 22:25:11 uk dovecot: pop3([email protected]): Disconnected: Logged out top=0/0, retr=0/0, del=0/0, size=0, bytes=12/43

Nov  7 22:25:16 uk dovecot: pop3-login: Login: user=<[email protected]>, method=PLAIN, rip=95.38.152.69, lip=6.1.1.8, mpid=29170, TLS, session=<IleDWkkHwQBfJphF>

Nov  7 22:27:28 uk dovecot: pop3([email protected]): Disconnected: Logged out top=0/0, retr=0/0, del=0/0, size=0, bytes=12/43

Nov  8 10:45:32 uk dovecot: pop3-login: Login: user=<[email protected]>, method=PLAIN, rip=2.182.66.114, lip=6.1.1.8, mpid=17256, session=<iWT1sVMHIAACtkJy>

Nov  8 10:45:33 uk dovecot: pop3([email protected]): Disconnected: Logged out top=0/0, retr=0/0, del=0/0, size=0, bytes=12/43

Nov  8 11:03:01 uk dovecot: pop3-login: Login: user=<[email protected]>, method=PLAIN, rip=2.182.66.114, lip=6.1.1.8, mpid=7692, TLS, session=<wr1u8FMH6AACtkJy>

Nov  8 11:05:02 uk dovecot: pop3([email protected]): Disconnected: Logged out top=0/0, retr=0/0, del=0/0, size=0, bytes=12/43

Nov  8 11:10:36 uk dovecot: pop3-login: Login: user=<[email protected]>, method=PLAIN, rip=2.182.66.114, lip=6.1.1.8, mpid=8442, session=<GSqOC1QHCAACtkJy>

Nov  8 11:10:36 uk dovecot: pop3([email protected]): Disconnected: Logged out top=0/0, retr=0/0, del=0/0, size=0, bytes=12/43

 

همانطوری که در نتایج جستجو مشخص شده است کاربر از طریق پروتکل pop به سرور لاگین کرده است و ایمیل را دانلود نموده است به همین دلیل ایمیل در حال حاضر روی سرور وجود ندارد.

همانطوری که میدانید در صورتی که در نرم افزار اوتلوک (Outlook) زمانی که شما در بخش تنظیمات تیک keep a copy of message on the server را نزده باشید ایمیل شما بر روی سرور باقی نخواهد ماند و پس از دانلود ایمیل ، ایمیل از روی سرور حذف خواهد شد.

خلاصه موضوع
بنابراین فایل maillog در ایمیل سرور لینوکس حاوی اطلاعاتی از نحوه ورود و استفاده از دو پروتکل دسترسی به ایمیل ها موسوم به pop یا imap میباشد.
شما میتوانید در این فایل دسترسی هر کاربر را برای دریافت ایمیل ها مشاهده نمایید.

ایران وب هاست ارائه کننده خدمات ثبت دامنه ، میزبانی ، هاست اقتصادی و هاست قدرتمند ، سرورهای مجازی و سرورهای اختصاصی به سازمان ها ، شرکت ها میباشد.
هاست ارزان موسوم به هاست اقتصادی یکی از سروریسهای پرطرفدار در ایران است که توسط مشتریان مورد استفاده قرار میگیرد.