کنترل وضعیت دیسک سرور با نرم افزار اسمارت کنترل (SmartCtl) (دریافت پیوندک)

نوشته شده در تاریخ: 19/07/93 | نویسنده:هادی شهیدی

هارد دیسک سرور

سوالی که باعث شده این متن نوشته شود سوالی است با این عنوان “آیا روشی وجود دارد که بتوان از کارکرد هارد دیسک سرور بدون خارج کردن آن مطلع شد ؟”

جواب این اسوال با نرم افزاری موسوم به Smart یا SmartCtl پاسخ داده میشود.

روش نصب این برنامه روی سرور لینوکس بسیار ساده است .
در زیر روش نصب برنامه روی سرور اختصاصی یا سرور مجازی با سیستم عامل های مختلف سرور توضیح داده میشود :
سرور با سیستم عامل دبیان لینوکس ( Debian Linux )

apt-get install smartmontools

سرور با سیستم عامل ردهت یا فدورا ( Redhat Linux ,Fedora Linux )

rpm –ivh kernel-utils

یا از این دستور در سرور استفاده کنید :

up2date kernel-utils

یا این دستور در سرور لینوکس فدورا :

yum kernel-utils

سرور با سیستم عامل فری بی اس دی (FreeBSD Linux)

pkg_add -r -v smartmontools

باید توجه کنید که هارد دیسک سرور شما باید از نرم افزار Smart پشتیبانی کند و حالا میتوانید از دستور زیر برای کنترل دیسک روی سرور استفاده نمایید:

smartctl -i /dev/hda

 

و شما در خروجی با نتیجه ای مشابه زیر مواجه خواهید شد که مشخصات ریز از هارد سرور را به شما نمایش خواهد داد.

smartctl version 5.34 [i686-pc-linux-gnu] Copyright (C) 2002-5 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     SAMSUNG SV2002H
Serial Number:    0395J1FR904324
Firmware Version: RA100-04
User Capacity:    20,060,651,520 bytes
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   6
ATA Standard is:  ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 1
Local Time is:    Tue May  2 15:44:09 2006 IST
SMART support is: Available – device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
You can configure the smartd daemon by editing the file /etc/smartd.conf.

در نتایج فوق متن زیر نشان دهنده پشتیبانی شدن Smart روی هارد سرور فعال شده و پشتیبانی نیز میشود :

SMART support is: Available – device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

با استفاده از دستور زیر میتوانید وضعیت کارکرد هارد دیسک را کنترل کنید :

smartctl -a /dev/sda

برای تست کردن و گزارش گیری

smartctl -t short /dev/sda
smartctl -t long /dev/sda

خواندن error های روی هارد دیسک سرور :

smartctl -l error /dev/hdb

در پایان اشاره میشود که SmartMon یک برنامه مانیتورینگ است و ابزاری برای بک آپ گیری نیست.