خطای 554 5.7.1 Mail آنتی اسپم (دریافت پیوندک)

نوشته شده در تاریخ: 09/12/93 | نویسنده:هادی شهیدی

خطای 554 5.7.1 Mail آنتی اسپم

در طی مکاتبات ایمیلی خود با افراد ممکن است برخی از آنها خطای زیر را برای شما ارسال کنند و از شما سوال کنند که چرا برخی از ایمیل هایشان به شما نمی رسد و متن ایمیل زیر به آنها برگشت می خورد.

554 5.7.1 Mail (SESSIONID) appears to be unsolicited – REASON – resend with the code NOTSPAMTAG appended to subject and ask to have your email whitelisted (the code NOTSPAMTAG changes each 24 hours).

نمونه خطای 554 5.7.1 Mail 

Sorry, we were unable to deliver your message to the following address.  <emailname@domainname.com>: Remote host said: 554 5.7.1 Mail (id-42504-04345) appears to be unsolicited, please resend with the code ysy6ahev  appended to email subject and ask to have your sender email whitelisted (the code ysy6ahev changes each 24 hours).

این Mail Delivery از سمت آنتی اسپم ASSP برای ارسال کننده شما فرستاده می شود

چون آنتی اسپم نقاط تشابه ای بین ایمیل ارسالی و الگوهای ایمیل اسپم خود یافته مثلا:

– آی پی ارسال کننده در گذشته ارسال های غیر استاندارد داشته است.

– متن ایمیل ارسالی غیراستاندارد های تعریف شده آنتی اسپم باشد.

– لینک های نامناسب در متن ایمیل باشد.

– فایل پیوست نامناسبی به ایمیل پیوست شده است.

و …

در متن Mail Delivery از فرستنده درخواست می شود برای اثبات وضعیتش که فرستنده واقعی است کد داخل Mail Delivery را در عنوان ایمیل ارسال نماید تا آنتی اسپم اجازه دهد ایمیل در اینباکس گیرنده دریافت شود .

و یا گیرنده می تواند آدرس فرستنده ای که ایمیلش در آنتی اسپم متوقف شده است را به assp-white@yourdomain.com ارسال کند، گیرنده از آنتی اسپم خود می خواهد که ایمیل مدنظرش را در اصطلاح وایت کنند که از فیلترهای بررسی عبور داده نشود.

yourdomain.com : آدرس دامنه گیرنده ایمیل می باشد.
com. پسوند دامنه شماست که میتواند (ir , net , org , …)باشد.

خطای 554 5.7.1 Mail آنتی اسپم