(Block, Spam, White) ایمیل در آنتی اسپم ASSP

assp_emails

آنتی اسپم سرور ایران وب هاست این امکان را برای کاربران خود فراهم اورده است که

– با ارسال آدرسی که کاربر نمی خواهد از آن دریافتی داشته باشد بسادگی آنرا در بلاک لیست خود قرار دهد و یا آنرا به عنوان اسپم به سرور معرفی کند تا در باکس اسپم سرور متوقف شود.

(Block, Spam, White) ایمیل در آنتی اسپم (ASSP)

– در برخی زمان ها آنتی اسپم آپشن های امنیتی ایمیل را برحسب فاکتورهای استاندارد نامناسب تشخیص می دهد و ایمیل را برگشت میزند و یا در باکس اسپم خود متوقف می کند اما کاربر به دریافت ایمیل های آن دامنه یا ایمیل فرستنده نیاز دارد.

(Block, Spam, White) ایمیل در آنتی اسپم (ASSP)

ادامه مطلب

خطای 554 5.7.1 Mail آنتی اسپم

خطای 554 5.7.1 Mail آنتی اسپم

در طی مکاتبات ایمیلی خود با افراد ممکن است برخی از آنها خطای زیر را برای شما ارسال کنند و از شما سوال کنند که چرا برخی از ایمیل هایشان به شما نمی رسد و متن ایمیل زیر به آنها برگشت می خورد.

554 5.7.1 Mail (SESSIONID) appears to be unsolicited – REASON – resend with the code NOTSPAMTAG appended to subject and ask to have your email whitelisted (the code NOTSPAMTAG changes each 24 hours).

ادامه مطلب