ساخت Database در کنترل پنل Plesk (دریافت پیوندک)

نوشته شده در تاریخ: 26/05/95 | نویسنده:مریم عبدالملکی

برای مدیریت Database  در کنتل پنل  Plelsk می باید از نرم افزار SQL Server Management Studio  استفاده نمایید با این نرم افزار قادر به اعمال تنظیمات، دسترسی و طراحی انواغع قسمت های SQL Server  خواهید بود.

برای ساخت Database در کنترل پنل Plesk ابتدا به کنترل plesk وارد شوید.و مطابق تصویر زیر بر روی دکمه  Database  کلیک نمایید.

craet database in plesk

در مرحله بعد بر روی دکمه Add Database  کلیک نمایید.

craet database in plesk در صفحه باز شده اطلاعات مربوط به اکانت خود را مطابق تصویر زیر وارد کنید و در پایان دکمه ok را کلیک نمایید.

craet database in pleskتا به این مرحله  Database  شما در کنترل پنل Plesk  ساخت شده. برای ارتباط با Database  از نزم افزار SQL Server Management Studioاستفاده کنید.

ابتدا کاربر باید این نرم افزار را تهیه و بر روی کامپیوتر خود نصب کند. پس از اجرای نرم افزار SQL   Management Studio  فرم Connect to Server باز می شود اطلاعات مورد نیاز را مطابق دستورات زیر وارد می کنیم .

Server Type   : پیش فرض را انتخاب می کنیم.

Server name : IP سرور را وارد نمایید.

Authentication : در این قسمت  SQL Server Authentication  را انتخاب می کنیم.

Login  و: Password  در این قسمت نام یوزر و پسورد بانک اطلاعاتی مربوطه  را وارد می کنیم.
سپس بر روی دکمه Connect کلیک کنید.

craet database in pleskپس از اتصال دیتابیس های موجود بر روی سرور برای ما نمایش داده می شود. Database  خود را پیدا کرده و آن را انتخاب نمایید.

craet database in pleskو از این طریق می توانید با Database  ارتباط داشته و آن را مدیریت نمایید.

The following two tabs change content below.

Latest posts by مریم عبدالملکی (see all)