مشاهده مقدار فضای استفاده شده از دیسک در cPanel (دریافت پیوندک)

نوشته شده در تاریخ: 17/05/95 | نویسنده:مریم عبدالملکی

برای مشاهده مقدار فضای استفاده شده از دیسک مانند زیر عمل کنید.

وارد cPanel  اکانت خود شوید گزینه Disk usage  را جستجو کرده و وارد بخش Disk usage  شوید.

disk usage

نمودار های میله ای نشان می دهد که هر دایرکتوری به چه میزان از فضای دیسک استفاده کرده است.

disk usage

در زیر نمودارها می توانید میزان فضای استفاده شده توسط هر دایرکتوری را مشاهده نمایید.

disk usageدر این نمودار یا مراجعه به قسمت Mail می توانید لیست ایمیل های تعریف شده بر روی دامنه خود ومقدار فضای استفاده شده توسط هر یک از آنها را مشاهده نمایید.

disk usage می توانید دایرکتوری ها را بر اساس میزان استفاده از فضا و یا بر اساس نام آنها مرتب کنید.

disk usage

The following two tabs change content below.

Latest posts by مریم عبدالملکی (see all)