تعرفه ثبت،انتقال وتمدید دامنه

در میان میلیون ها دامنه ای که تاکنون ثبت شده است
جای دامنه شما خالی است.
ثبت آنلاین دامنه – تحویل آنی دامنه
به راحتی دامنه خود را ثبت یا انتقال دهید و از مزایای مدیریت و تمدید مستمر دامنه
در ایران وب هاست استفاده نمایید
شاید مکان و موقعیت مکانی فعلی شما تغییر کند اما نام دامنه شما برای همیشه
در فضای اینترنت قابل دسترس خواهد ماند.
هم اکنون امکان ثبت دامنه های مختلف با پسوند های گوناگون و متنوع در ایران وب هاست میسر است.

به راحتی در کمتر از چند دقیقه دامین دلخواه خود را به نام خودتان ثبت کنید و از مزایای
داشتن یک دامین استفاده نمایید.

domains
  • ثبت دامنه با مشخصات کامل متقاضی
  • دارای کنترل پنل مجزا برای هر دامنه
  • امکان تغییر نیم سرور توسط مالک دامنه
  • امکان تمدید زودتر از موعد از طریق پرتال مشتریان
  • امکان مخفی نمودن whois دامنه
  • امکان قفل دامنه جهت جلوگیری از سرقت دامنه
  • امکان فوروارد دامنه به آدرس دلخواه
  • تعریف رکورد DNS بر روی دامنه
  • انتقال آسان دامنه به سایر ثبت کننده ها
انتقال (تومان)تمدید سالیانه (تومان)ثبت سالیانه (تومان)دامنه
١٥٠,٠٠٠١٥٠,٠٠٠١٥٠,٠٠٠com.
١٨٦,٠٠٠١٨٦,٠٠٠١٨٦,٠٠٠net.
١٨٧,٠٠٠١٨٧,٠٠٠١٨٧,٠٠٠org.
١٩٤,٠٠٠١٩٤,٠٠٠١٩٤,٠٠٠biz.
١٨٦,٠٠٠١٨٦,٠٠٠١٨٦,٠٠٠info.
٤٢٢,٠٠٠٤٢٢,٠٠٠٤٢٢,٠٠٠co.
١٣٥,٠٠٠١٣٥,٠٠٠١٣٥,٠٠٠ws.
٢١٨,٠٠٠٢١٨,٠٠٠٢١٨,٠٠٠asia.
٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠media.
٢٠٨,٠٠٠٢٠٨,٠٠٠٢٠٨,٠٠٠me.
١٢,٠٠٠١٢,٠٠٠١٢,٠٠٠ir.
١٤١,٠٠٠١٤١,٠٠٠١٤١,٠٠٠us.
١٢,٠٠٠١٢,٠٠٠١٢,٠٠٠co.ir.
١٢,٠٠٠١٢,٠٠٠١٢,٠٠٠ac.ir.
۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰de.
۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰at.
۹۵,۰۰۰۹۵,۰۰۰۹۵,۰۰۰ca.
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰es.
۱۲۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰tw.
۹۶,۶۰۰۹۶,۶۰۰۹۶,۶۰۰today.
۹۶,۶۰۰۹۶,۶۰۰۹۶,۶۰۰website.
٣۸۵,۰۰۰٣۸۵,۰۰۰٣۸۵,۰۰۰co.com.
٢٦٥,٠٠٠٢٦٥,٠٠٠٢٦٥,٠٠٠gallery.
٥٠٨,٠٠٠٥٠٨,٠٠٠٥٠٨,٠٠٠shop.
١٥٧,٠٠٠١٥٧,٠٠٠١٥٧,٠٠٠cc.
۱۰۸,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ com.tw.
۶۶,۰۰۰۶۶,۰۰۰۶۶,۰۰۰tips.
۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ online.
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰green.
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰trade.
٢٦٥,٠٠٠٢٦٥,٠٠٠٢٦٥,٠٠٠company.
٥٩٥,٠٠٠٥٩٥,٠٠٠٥٩٥,٠٠٠io.
١٦٢,٠٠٠١٦٢,٠٠٠١٦٢,٠٠٠فارسی.com
١٨٦,٠٠٠١٨٦,٠٠٠١٨٦,٠٠٠فارسی.net
١٧٠,٠٠٠١٧٠,٠٠٠١٧٠,٠٠٠in.
١٥٠,٠٠٠١٥٠,٠٠٠١٥٠,٠٠٠name.
٣٢٠,٠٠٠٣٢٠,٠٠٠٣٢٠,٠٠٠bz.
٤٦٤,٠٠٠٤٦٤,٠٠٠٤٦٤,٠٠٠tv.
٢٣٧,٠٠٠٢٣٧,٠٠٠٢٣٧,٠٠٠mobi.
٢٦٥,٠٠٠٢٦٥,٠٠٠٢٦٥,٠٠٠center.
٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠zone.
٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠glass.
١٢,٠٠٠١٢,٠٠٠١٢,٠٠٠sch.ir.
٢٥٥,٠٠٠٢٥٥,٠٠٠٢٥٥,٠٠٠app.
٤١٨,٠٠٠٤١٨,٠٠٠٤١٨,٠٠٠blog.
٣٦٠,٠٠٠٣٦٠,٠٠٠٣٦٠,٠٠٠support.
٢٧٠,٠٠٠٢٧٠,٠٠٠٢٧٠,٠٠٠network.
١٧٠,٠٠٠١٧٠,٠٠٠١٧٠,٠٠٠club.
٤٠٦,٠٠٠٤٠٦,٠٠٠٤٠٦,٠٠٠team.
٢٧٠,٠٠٠٢٧٠,٠٠٠٢٧٠,٠٠٠group.
٣٩١,٠٠٠٣٩١,٠٠٠٣٩١,٠٠٠site.
٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠academy.
© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران وب هاست می باشد.
+