تعرفه ثبت،انتقال وتمدید دامنه

در میان میلیون ها دامنه ای که تاکنون ثبت شده است
جای دامنه شما خالی است.
ثبت آنلاین دامنه – تحویل آنی دامنه
به راحتی دامنه خود را ثبت یا انتقال دهید و از مزایای مدیریت و تمدید مستمر دامنه
در ایران وب هاست استفاده نمایید
شاید مکان و موقعیت مکانی فعلی شما تغییر کند اما نام دامنه شما برای همیشه
در فضای اینترنت قابل دسترس خواهد ماند.
هم اکنون امکان ثبت دامنه های مختلف با پسوند های گوناگون و متنوع در ایران وب هاست میسر است.

به راحتی در کمتر از چند دقیقه دامین دلخواه خود را به نام خودتان ثبت کنید و از مزایای
داشتن یک دامین استفاده نمایید.

domains
logo com - تعرفه ثبت دامنه
logo net - تعرفه ثبت دامنه
logo ir - تعرفه ثبت دامنه
logo org - تعرفه ثبت دامنه
logo co - تعرفه ثبت دامنه
logo info - تعرفه ثبت دامنه
domain_form
  • ثبت دامنه با مشخصات کامل متقاضی
  • دارای کنترل پنل مجزا برای هر دامنه
  • امکان تغییر نیم سرور توسط مالک دامنه
  • امکان تمدید زودتر از موعد از طریق پرتال مشتریان
  • امکان مخفی نمودن whois دامنه
  • امکان قفل دامنه جهت جلوگیری از سرقت دامنه
  • امکان فوروارد دامنه به آدرس دلخواه
  • تعریف رکورد DNS بر روی دامنه
  • انتقال آسان دامنه به سایر ثبت کننده ها
انتقال (تومان)تمدید سالیانه (تومان)ثبت سالیانه (تومان)دامنه
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰com.
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰net.
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰org.
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰biz.
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰info.
۱۱۲,۰۰۰۱۱۲,۰۰۰۱۱۲,۰۰۰co.
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰ws.
۵۴,۵۰۰۵۴,۵۰۰۵۴,۵۰۰asia.
۹۶,۰۰۰۹۶,۰۰۰۹۶,۰۰۰media.
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰me.
۱۵,۰۰۰۱۵,۰۰۰۱۵,۰۰۰ir.
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰us.
۷,۵۰۰۷,۵۰۰۷,۵۰۰co.ir.
۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰ac.ir.
۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰de.
۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰at.
۹۵,۰۰۰۹۵,۰۰۰۹۵,۰۰۰ca.
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰es.
۱۲۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰tw.
۹۶,۶۰۰۹۶,۶۰۰۹۶,۶۰۰today.
۹۶,۶۰۰۹۶,۶۰۰۹۶,۶۰۰website.
۸۷,۵۰۰۸۷,۵۰۰۸۷,۵۰۰co.com.
۷۷,۰۰۰۷۷,۰۰۰۷۷,۰۰۰gallery.
۱۰۶,۰۰۰۱۰۶,۰۰۰۱۰۶,۰۰۰shop.
۱۱۲,۰۰۰۱۱۲,۰۰۰۱۱۲,۰۰۰cc.
۱۰۸,۰۰۰۱۰۸,۰۰۰۱۰۸,۰۰۰com.tw.
۶۶,۰۰۰۶۶,۰۰۰۶۶,۰۰۰tips.
۱۷۰,۰۰۰۱۷۰,۰۰۰۱۷۰,۰۰۰online.
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰green.
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰trade.
۷۰۰۰۰۷۰.۰۰۰۷۰.۰۰۰company.
۲۷۰.۰۰۰۲۷۰.۰۰۰۲۷۰.۰۰۰io.
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰فارسی.com
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰فارسی.net
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰in.