نمایندگی حجمی هاست ویندوز داخل ایران

نمایندگی حجمی هاست ویندوز داخل ایران خدمتی است از ایران وب هاست که با استفاده از آن بدون نیاز به دانش فنی می توانید چندین دامنه را میزبانی نمایید و به فروش سرویس میزبانی ویندوز بپردازید.
تنظیمات سرورها به گونه ای است که تمامی نیاز های برنامه نویسان در سرور در نظر گرفته شده است و بدون هیچ مشکلی مشتریان شما می توانند از سرویس
میزبانی که شما به آنها ارایه می کنید استفاده نمایند

لیست قیمت نمایندگی حجمی هاست ویندوز
97WINRES-20
97WINRES-1097WINRES-597WINRES-297WINRES-1
20GB10GB5GB2GB1GBدیسک SSD
200
GB/mo
100
GB/mo
50GB/mo25GB/mo15GB/moترافیک ماهیانه
PleskPleskPleskPleskPleskکنترل پنل
200
1501002515تعداد سایت
نامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودپارک دامنه
نامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودساب دامنه
نامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدوداکانت FTP
12080502515پایگاه داده
20162016201620162016SQL Server
۲۴۹,۰۰۰۱۱۹,۰۰۰۸۹,۰۰۰۵۴,۰۰۰۴۰,۰۰۰هزینه ماهیانه / تومان
۲,۹۸۸,۰۰۰۱,۴۲۸,۰۰۰۱,۰۶۸,۰۰۰۶۴۸,۰۰۰۴۸۰,۰۰۰هزینه سالیانه/ تومان